Gabinet stomatologiczny

Emdogain

Biologiczna metoda regeneracji tkanek przyzębia. Indukuje on regenerację tkanek przyzębia zniszczonych paradontozą w sposób imitujący naturalny rozwój struktur podporowych zęba z zachowaniem ich pierwotnych funkcji i budowy. Preparat zawiera naturalne produkowane przez organizm ludzki tylko w życiu płodowym - amelogeinę. Nie obserwuje się żadnych negatywnych skutków stosowania preparatu emdogain.

Endodoncja

Dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem kanałów zębowych.

Estetic

Nowoczesny materiał kompozytowy o świetnych właściwościach estetycznych oraz bardzo dużej liczbie kolorów.

Gingiwektomia

Specjalistyczny zabieg chirurgiczny polegający na zmniejszeniu masy dziąsła dla potrzeb protetycznych lub implantologicznych.

Glassionomery

Materiały do wypełnień bardzo trudnych ubytków próchnicowych. Materiały glassionomerowe są bardzo odporne na wilgoć a ich najważniejszą cechą jest wydzielanie fluoru.

Hemisekcja

Usunięcie jednego, chorego korzenia zęba trzonowego. Po okresie wygojenia (4 - 6 tygodni) możemy pozostały korzeń wykorzystać do odbudowy protetycznej.

Herkulite

Materiał kompozytowy do wypełnień ubytków próchnicowych o bardzo dobrych właściwościach estetycznych i wytrzymałościowych.

Hydroxyapatyt

Materiał stosowany do stymulowania rozwoju kości w niewielkich ubytkach kostnych (głębokie kieszenie kostne, pionowe i poziome zaniki kości przy zębach paradontycznych).

Implant Replace

Nowoczesny system implantologiczny.

Implantologia

Dziedzina stomatologii zajmująca się uzupełnianiem ubytków w uzębieniu za pomocą różnego typu implantów zębowych wszczepianych do kości.

Kiretaż otwarty

Po odsłonięciu chirurgicznym dziąseł przeprowadzamy dokładne oczyszczenie korzeni zębów. Zabieg zakończony jest zszyciem dziąseł dzięki czemu goją się one łatwo. Ten rodzaj kiretażu eliminuje najlepiej stan zapalny dziąseł prowadząc do zahamowania choroby przyzębia.

Kiretaż zamknięty

Głębokie oczyszczenie korzeni zębowych (najczęściej przy chorobach przyzębia) za pomocą metod chirurgicznych (odseparowujemy dziąsło i czyścimy co daje wspaniałe efekty terapeutyczne).

Komponery

Materiały łączące cechy kompozytów (twardość i niewielka ścieralność) oraz glassionomerów (niewielka wrażliwość na wilgoć i uwalnianie fluoru - zapobiega to powstawaniu tzw. próchnicy wtórnej).

Korona całoceramiczna CERA-ONE

Korona wykonana na przeziernej czapeczce z tlenku glinu, na którą to zostaje napalona porcelana, co daje fantastyczny efekt estetyczny (jest całkowicie przezierna!).

Leczenie odroczone (ZnO)

Zastosowanie w trakcie leczenia ubytków próchnicowych opatrunku z tlenku cynku zmieszanego z eugenolem, który powoduje wzmacnianie pozostawionej tkanki.

Materiał kompozytowy światłoutwardzalny

Materiał najczęściej używany do wypełniania ubytków próchnicowych.

Metoda kanapkowa

Metoda wypełniania ubytków próchnicowych za pomocą dwóch lub trzech materiałów, które charakteryzują się różnymi właściwościami leczniczymi dzięki czemu skonstruowane z nich wypełnienie funkcjonuje znacznie lepiej niż tradycyjne.

Nieszczelność brzeżna

Zjawisko wynikające z nieprawidłowego używania materiałów światłoutwardzalnych a polegające na tworzeniu się nieszczelności na styku wypełnienie - ząb. Powstaje gdy nakładana jest zbyt duża porcja materiału , która jest następnie utwardzana a zachodzące reakcje polineryzacji powodują zbyt duże skurczenie się porcji materiału w kierunku światła. Można tego uniknąć poprzez nakładanie wielu cienkich warstw wypełnienia do ubytku i częste ich naświetlanie lub używanie materiałów hybrydowych, które eliminują skurcz polimeryzacyjny.

Opatrunek (fleczer)

Opatrunek tymczasowy zakładany w związku z odroczeniem leczenia ubytku próchnicowego. Operacja płatowa - Jest to rozbudowana wersja kiretażu zamkniętego. Ortodoncja - Dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem wad zgryzu za pomocą aparatów nakładanych na zęby (stałych lub zdejmowanych).

Osteoinductal

Preparat kościotwórczy łączący wodorotlenek wapnia oraz pochodne kwasów tłuszczowych. Działa kościotwórczo poprzez alkalizację środowiska. Stosowany do pokrywania ran kostnych (po ekstrakcji zęba), do leczenia suchych zębodołów i zaników korzeni oraz przy zabiegach resekcji.

Pedodoncja

Dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem dzieci.

Periodontologia

Dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem chorób przyzębia i paradontozy.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Zabieg chirurgiczny stosowany przy zbyt małej ilości kości w szczęce, w której mają być zakładane implanty.

Protetyka

Dziedzina stomatologii zajmująca się uzupełnianiem ubytków w uzębieniu za pomocą protez, koron, mostów.

Proteza overdenture

Rodzaj protezy ruchomej, całkowitej, która osadzona jest na filarach (implanty, odpowiednio spreparowane własne zęby pacjenta) dzięki czemu trzymanie się takiego rodzaju protez jest bardzo dobre.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.